MCK Starogard Gdański
ul. Osiedle 60-lecia ONP 14, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58 532 16 73, fax 58 532 16 73
e-mail: mck.starogardgdanski@ohp.pl

OFERTA PRACY NR 19/9/2019


Data otrzymania oferty
11.09.2019
Termin realizacji oferty (od - do):
11.09.2019-11.10.2019

 

Stanowisko
Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy - stażysta  
Rodzaj umowy
Umowa o pracę na czas określony 
Miejsce pracy
Gdańsk, POMORSKIE 
Wymiar czasu pracy
1/1 
Wynagrodzenie brutto
od 2250 PLN  
System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną 

 

Zakres obowiązków
udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji ,podjęcie zatrudnienia, opracowanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego materiału badawczego, gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy, utrzymanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia  

 

Wymagane wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie
gimnazjalne policealne licencjackie wyższe
 

Znajomość języków obcych
 
Wymagania / kwalifikacje
wysoko rozwinięte kompetencje społeczne
samodzielność w działaniu
wykształcenie wyższe i co najmniej rok stażu w zakresie poradnictwa zawodowego (w przypadku stanowiska doradcy zawodowego) lub wykształcenie średnie oraz co najmniej rok ogólnego stażu pracy lub wykształcenie wyższe–bez wymaganego stażu pracy (w przypadku stanowiska doradcy zawodowego -stażysty).
 
Kwalifikacje pożądane
 
Kwalifikacje dodatkowe
 
Doświadczenie zawodowe
 
Uwagi